Dr Anna Mandrela

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane
osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za
pośrednictwem serwisu internetowego www.annamandrela.pl (dalej: Serwis).

2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w
nim oferowanych.

3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz
ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Anna Mandrela, adres:
ul. Józefowska 74/13, NIP: 9542593372 , REGON: 383975673 , adres poczty elektronicznej:
biuro@annamandrela.pl (dalej: Administrator).

III. Cel zbierania danych osobowych

1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
– realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
– komunikacji z Użytkownikiem ( formularz kontaktowy itp.)
– wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania
z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
– gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu
przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
– gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po
odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

VI. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z
Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z
Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi
kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym.

2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane poza teren Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej
cofnięciem).

2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym
z wymienionych praw należy przesłać na adres [biuro@annamandrela.pl].

3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w
ciągu miesiąca od jego otrzymania.

4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów
zewnętrznych.

2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy
celom statystycznym.

3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w
ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że
na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.

2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i
personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody.

X. Postanowienia końcowe

1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym
prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego
w Serwisie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują
przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

 

Udostępnij tę stronę w mediach społecznościowych: